Zondag 11 augustus 10:00

Voorganger: Ouderling van de Werken

Thema: De levendmakende stem van Christus.

Schriftlezing: Efeze 2: 1 – 10

Download kerkdienst

No Response to “Zondag 11 augustus 10:00”

Comments are closed.