Locatie

Het uitlenen vindt plaats in de grote zaal van het kerkgebouw.