Zondag 06 februari

10:00 uur ds. D. Bos

Schriftlezing: Mattheus 7: 1-14

Tekst: Mattheus 7: 7-8

17:00 uur ds. A. van der Weerd

Schriftlezing: I Koningen 10 : 1 – 13 & Mattheus 12 : 38 - 45

Tekst: Mattheus 12: 42