Zondag 16 mei

10:00 uur ds. R. Kok

Schriftlezing: Openbaringen 5

Tekst: Openbaringen 5: 6 - 7

17:00 uur ds. D. Bos

Schriftlezing: Markus 2: 23 – 3: 6

Tekst: H.C. Zondag 38

Agenda

Zondag 13 juni

10:00 uur: student. C. van Steenselen

17:00 uur: ds. M. van der Sluijs

Zondag 20 juni

10:00 uur: student. C. van Steenselen

17:00 uur: ds. D. Bos