Welkom op de website van de Chr. Ger. Rehobothkerk te Werkendam

Over CGK “Rehoboth”

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Werkendam is op 11 maart 1911 geïnstitueerd. Vanaf 1912 heeft de gemeente een eigen gebouw aan de Hoogstraat 24A. In het jaar 1995 verhuisde de gemeente naar dit nieuwe kerkgebouw aan de Binnengriend.

Onze gemeente bestaat uit ongeveer 600 leden en behoort tot het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
De kerkdiensten op zondag vinden plaats om 10:00 en om 17:00 in ons kerkgebouw aan de Binnengriend.

Agenda

View All Events

Prekenarchief

De kerkenraad maakt het volgende bekend:
Tot nader bericht zijn alle gemeentelijke activiteiten, zoals zondagsschool, clubs, catechisaties, ouderenmiddag en onderhoudsdag gestopt.

 

Met betrekking tot de zondagse erediensten maken wij het volgende bekend:
Vanaf heden zullen de diensten zonder aanwezigheid van gemeenteleden worden gehouden. De kerkenraad zal wel aanwezig zijn tijdens de diensten, die via kerkdienstgemist, deze website en de kerktelefoon worden uitgezonden.

 

Tevens nog een bericht aan onze oudere en/of kwetsbare gemeenteleden. Indien u hulp nodig heeft, bijvoorbeeld om boodschappen te halen kunt u contact opnemen met één van de diakenen.

 

Liturgie Zondag 31 mei 10:00 uur
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13
Psalm 25: 2
Psalm 119: 3
Lofzang van Maria: 3, 4, 5
Psalm 143: 10
Gebed des HEEREN: 9

 

Liturgie Zondag 31 mei 17:00 uur
Schriftlezing: Johannes 16: 1-15
Tekstgedeelte: Johannes 16: 8-15; kerntekst vs 14
Psalm 31 : 15,19
Psalm 31 : 17
Psalm 51 : 5,6
Psalm 145 : 3
Psalm 145 : 4