Jongerencatechisatie

In het winterseizoen wordt er elke maandagavond catechisatie gehouden voor de jeugd vanaf 14 jaar. Deze catechisaties worden gegeven door onze eigen dominee D. Bos en ouderling E. den Bleker.

De groepen zijn ingedeeld naar leeftijden. Zijn er catechisanten die op de maandagavond niet in de gelegenheid zijn om de catechisaties te volgen, dan is er een mogelijkheid om op dinsdagavond van 19:15 tot 20:00 in de pastorie. Hieronder vermelden wij de groepsindeling met de tijden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de catecheten.