Zondag 10 maart

10:00 uur ds. D. Bos

Schriftlezing: Handelingen 8: 26-35

Tekst: Jesaja 53: 7

17:00 uur ds. D. Bos

Schriftlezing: Jesaja 53

Tekst: Jesaja 53: 10b