Zondag 10 september

10:00 uur Ouderling A.C. Verhaar

Schriftlezing: 2 Koningen 6: 8 – 23

Tekst: 2 Koningen 6: 16 en 17

17:00 uur ds. H.H. de Haan

Schriftlezing: Galaten 5

Tekst: Galaten 5: 22